Alle samlinger
Feilmeldinger
Feilmelding: Verge mangler by
Feilmelding: Verge mangler by
Vilde Håkestad Larsen avatar
Skrevet av Vilde Håkestad Larsen
Oppdatert over en uke siden

Forsøk å opprette vergen slik:

  • Trykk på "Betaling" i regningskortet.

  • I feltet "Verge" trykk på + tegnet for legge til vergen.

  • Fyll inn informasjonen om vergen.

Svarte dette på spørsmålet?