Alle samlinger
Journal
Slette innhold i journal
Slette innhold i journal
Vilde Håkestad Larsen avatar
Skrevet av Vilde Håkestad Larsen
Oppdatert over en uke siden

Da må du sende mail til support@pridok.no med en beskrivelse av hva som skal slettes og hvorfor. Fødselsdato og initialer på pasient må være med. Det er svært strenge regler for sletting i journal, og må derfor ha det dokumentert på mail. Utvikler tar så en vurdering om dette kan slettes. Du får tilbakemelding når forespørselen er behandlet.

Svarte dette på spørsmålet?