Alle samlinger
Sykmelding
Sykmelding: Endre stillingsprosent %
Sykmelding: Endre stillingsprosent %
Oppdatert over en uke siden
  • Velg aktuell sykmelding

  • Trykk på "Forleng sykmelding" eller "Kopier sykmelding for annen arbeidsgiver".

  • Endre datoene i sykmeldingen til korrekt tidsperiode.

  • Endre i feltet "Stillingsprosent".

  • Trykk på "Send"

  • Siste innsendte sykmelding er den sykmeldingen som er gjeldende.

Svarte dette på spørsmålet?