Alle samlinger
Sykmelding
Sykmelding: Oversikt over sykmeldinger
Sykmelding: Oversikt over sykmeldinger
Oppdatert over en uke siden
  • Vær i journalen til pasienten.

  • Trykk på rødt kryss.

  • Trykk på "Vis meny".

  • Trykk på "Sykmeldinger".

  • Her vil du se en oversikt over sykmeldinger som er opprettet.
    Det er kun mulig å se sykmeldinger som er opprettet i Pridok.

Svarte dette på spørsmålet?