Alle samlinger
Journal
Journal: Søke i journal
Journal: Søke i journal
Vilde Håkestad Larsen avatar
Skrevet av Vilde Håkestad Larsen
Oppdatert denne uken
 • Hent opp pasienten.

 • Trykk på rødt kryss

 • Du er nå i journalen til pasienten.

 • Bruk de øverste knappene for å sortere på gitt dokumenttype.
  De grønne boblene viser antall dokumenter, eksempelvis her er det opprettet 9 dagsnotater.

 • Bruk feltet "Søketekst" for å søke etter spesifikke ord i journalen.
  Trykk på blå knapp for å aktivere søket:

 • Bruk feltet "Dokumenttype" for å sortere på ulike dokumenttyper.
  Du vil kun få opp dokumenttyper som allerede er i journalen.

  Tallet i parentes vise antall dokumenter av denne dokumenttypen.

 • Bruk "Frem til" feltet for å velge en dato, eksempelvis du vet at dokumentet ble opprett en spesifikk dato eller periode kan du legge inn datoen her:

Svarte dette på spørsmålet?