Alle samlinger
Journal
Journal: Søke i journal
Journal: Søke i journal
Oppdatert over en uke siden
 • Hent opp pasienten.

 • Trykk på rødt kryss

 • Du er nå inne i pasientens journal.

 • Bruk de øverste knappene for å sortere etter dokumenttype.
  De grønne boblene til høyre for dokumenttypen viser antallet dokumenter i dokumenttypen.
  I bildeeksempelet har pasienten eksempelvis 9 dagsnotater knyttet til sin journal.

 • Bruk feltet "Søketekst" for å søke etter spesifikke ord i journalen.
  Trykk på blå knapp for å aktivere søket:

 • Trykk på nedtrekksmenyen i feltet 'Dokumenttype' for å sortere ulike dokumenttyper. Her vises kun de dokumenttypene som allerede er registrert i journalen.
  Antallet dokumenter i hver kategori vises i parentes.

 • Dersom du kjenner datoen eller perioden da dokumentet ble opprettet, kan du som en filtreringsmulighet angi denne.

 • Trykk på nedtrekksmenyen i feltet "Frem til" og legg inn datoen.

 • Dokumentene for angitt dato vil da legge seg i en kronologisk rekkefølge, fra eldste til nyeste.

Svarte dette på spørsmålet?