Alle samlinger
Sykmelding
Sykmelding: "Fra og med dato ... må være nyere eller lik sykmeldings fravær startdato ..."
Sykmelding: "Fra og med dato ... må være nyere eller lik sykmeldings fravær startdato ..."
Oppdatert over en uke siden
  • Datoene i feltene "Når startet det legemeldte fraværet" og "Aktivitet" må samstemme:

Svarte dette på spørsmålet?