Alle samlinger
Feilmeldinger
En feil oppstod 115: (Identitet)
En feil oppstod 115: (Identitet)
Andrine Øverlien avatar
Skrevet av Andrine Øverlien
Oppdatert over en uke siden
  • Vær i journalen til pasienten du får feilmeldingen på.

  • Trykk på "Vis meny".

  • Trykk på "Identitet".

  • Velg korrekt fødselsdato og D-nummer.

Svarte dette på spørsmålet?