Alle samlinger
Regningskort og HELFO
HELFO: Rette avviste kort i behandlerkrav
HELFO: Rette avviste kort i behandlerkrav
Oppdatert over en uke siden
 • Trykk på "Min enhet".

 • Trykk på "Vis meny".

 • Trykk på "Nytt behandlerkrav".

 • Du vil se alle dine regningskort listet opp.

 • Alle avviste kort vil være nederst/ på siste side.

 • Trykk på blå pil bak "Regningskortnr" på hvert avviste regningskort for å rette dem.

 • Når du har rettet alle avviste kort, trykk på "Opprett krav".
  Husk at de avviste kortene må rettes FØR du oppretter et nytt krav.

 • Trykk "Send" og deretter "Signer".
  Du må signere med Buypass-kortet for å få sendt behandlerkravet.

 • Feilmeldingene på de avviste kortene vil henge igjen på kortet frem til det er godkjent av HELFO eller det eventuelt får en ny feilmelding.

 • Det opprettes behandlerkrav med 500 kort om gangen, dersom du har flere enn 500 usendte kort, må du opprette flere krav.

Svarte dette på spørsmålet?