Alle samlinger
Regningskort og HELFO
Regningskort: Kansellere refusjon
Regningskort: Kansellere refusjon
Oppdatert over en uke siden
  • Finn frem regningskortet du ønsker å fjerne fra behandlerkravet.

  • Trykk på "Kanseller refusjon".

  • Når dette er gjort, vil ikke regningskortet inkluderes i neste behandlerkrav.

Svarte dette på spørsmålet?