Alle samlinger
Regningskort og HELFO
Regningskort: Tid/Klokke
Regningskort: Tid/Klokke
Oppdatert over en uke siden
  • Hvis du trykker på "Tid"-knappen i regningskortet, så vil feltet "Varighet (min)" oppdatere seg basert på hvor lenge det er siden regningskortet ble opprettet😊

Svarte dette på spørsmålet?