Alle samlinger
SMS
SMS: Hvilke timer varsles og når sendes ut SMS?
SMS: Hvilke timer varsles og når sendes ut SMS?
Oppdatert over en uke siden

Pasienten får varslinger om konsultasjon (K), video (V) og øyeblikkelig hjelp (Ø) timer.

For pasienter som er HelseNorge-brukere vil det gå ut en timebekreftelse ca 10 min etter at pasienten er satt på time. Deretter vil det sendes en timepåminnelse 48 timer før timen. Disse meldingene sendes av HelseNorge til telefonnummeret som pasienten har registrert hos dem, og det koster ikke penger for deres virksomhet.

For pasienter som ikke er HelseNorge-brukere, vil det gå ut en SMS-påminnelse 48 timer før avtalen, dersom dere har bestilt denne tjenesten gjennom Pridok😊 Det koster 1,06 kr per SMS. Den sendes ikke ut når pasienter blir satt opp på en time som er mindre enn 45 minutter frem i tid.

Svarte dette på spørsmålet?