Alle samlinger
Resept
Vikar: Bjella/ LIB varsler
Vikar: Bjella/ LIB varsler
Vilde Håkestad Larsen avatar
Skrevet av Vilde Håkestad Larsen
Oppdatert over en uke siden

Sett en hake for "Vis alle" for å se alle legenes resepter. Pasientene vil ha fastlegenes initialer bak seg i klammetegn😊

Svarte dette på spørsmålet?