Alle samlinger
Økonomi
Økonomi: Ikke satt under betalingsmåte - Forklaring
Økonomi: Ikke satt under betalingsmåte - Forklaring
Oppdatert over en uke siden
  • Under "Betalingsmåte" så betyr "(Ikke satt)" at pasienten ikke har betalt.
    Det kan være av to ulike grunner:

1."(Ikke satt)" men i feltet "Sum" står det 0.00

  • Dette betyr at pasienten ikke skal betale noe fordi egenandelen er dekket av HELFO.

2."(Ikke satt)" men i feltet "Sum" står det et beløp.

  • Dette betyr at pasienten skal betale, men det er ikke sendt ut betalingslink.

Svarte dette på spørsmålet?