Alle samlinger
Regningskort og HELFO
Regningskort: Finne usendte regninger, ikke satt, ikke sendt betaling
Regningskort: Finne usendte regninger, ikke satt, ikke sendt betaling
Elisabeth Kongsvold avatar
Skrevet av Elisabeth Kongsvold
Oppdatert over en uke siden
 • Trykk på "Min virksomhet".

 • Trykk på "Økonomi".

 • Trykk på "Regningskort-Detaljer".

 • Velg først perioden du ønsker oversikt over ved å enten bruke knappene øverst eller legg inn manuelt i "Fra og med" og "Til og med" feltet:

 • I feltet "Betalingsmåte" velg "Ikke satt".

 1. Trykk på "Oppfrisk".

 2. Dette er alle regningskortene det ikke er sendt ut betaling på.
  For å komme til regningskortet, trykk på blå pil.
  Du vil da få opp regningskortet på høyre side:

 • Deretter kan du legge inn betaling i feltet "Betaling" eller sende ut betalingslink med Medipay via "Betaling" knappen.


​

Svarte dette på spørsmålet?