Alle samlinger
Kalender
Kalender: Gjøre timer tilgjengelig for online pasientbestilling
Kalender: Gjøre timer tilgjengelig for online pasientbestilling

Kalender pasientbooking pasientbestilling

Melinda Lindberg avatar
Skrevet av Melinda Lindberg
Oppdatert over en uke siden

  1. Trykk på "Min virksomhet".

  2. Trykk på "Kalendere".

  • Velg aktuell kalender.

  1. Sett hake i feltet "Timer i kalender er tilgjengelig for bestilling for pasient".

  2. Her kan du velge å gjøre alle K, Ø eller V timer tilgjengelig for pasientbestilling.

Svarte dette på spørsmålet?