Alle samlinger
Kalender
Kalender: Gjøre timer tilgjengelig for reservasjon online + sett eller fjern K, V, Ø eller G timer for pasientbestilling i Helsenorge.
Kalender: Gjøre timer tilgjengelig for reservasjon online + sett eller fjern K, V, Ø eller G timer for pasientbestilling i Helsenorge.

Kalender pasientbooking pasientbestilling

Oppdatert over en uke siden

  1. Trykk på "Min virksomhet".

  2. Trykk på "Kalendere".

  • Velg aktuell kalender.

  1. Sett hake i feltet "Timer i kalender er tilgjengelig for bestilling for pasient".

  2. Her kan du velge å gjøre alle K, Ø eller V timer tilgjengelig for pasientbestilling.

Svarte dette på spørsmålet?